Spedycja krajowa

STL – Wiedza przewidywalność i doświadczenie

Oprócz usług świadczonych własnym taborem stale współpracujemy z ponad trzystoma przewoźnikami z całej Polski, co daje nam możliwość podstawienia kilkudziesięciu samochodów dziennie w różnych rejonach kraju.

W związku z rozwojem naszej firmy do końca 2011 roku planujemy zwiększyć dotychczasową sieć o trzy dodatkowe miasta : Rzeszów, Lublin i Białystok.